Besluit (EU) 2020/2069 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol 4 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking