Schriftelijke vraag E-7268/10 Mara Bizzotto (EFD) aan de Commissie. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en Finland