Schriftelijke vraag E-006715/11 Sabine Lösing (GUE/NGL) aan de Commissie. Toekomstige samenwerking van de Europese Unie met Tunesië na de politieke omwenteling