KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1971/97 af 9. oktober 1997 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes