Schriftelijke vraag P-9989/10 Konrad Szymański (ECR) aan de Commissie. Het recht van de leden van het Europees Parlement om vragen te stellen die een schriftelijk antwoord verlangen