Verordening (EEG) nr. 2723/82 van de Commissie van 12 oktober 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 467/77 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzetr