Zaak 806/79: Beroep, op 23 november 1979 ingesteld door F. Gerin tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen