Schriftelijke vraag E-003369/11 Fiona Hall (ALDE) aan de Commissie. Verslaglegging per land