Zaak T-415/11: Arrest van het Gerecht van 8 november 2012 — Hartmann/BHIM (Nutriskin Protection Complex) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Nutriskin Protection Complex — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 — Beslissingspraktijk van BHIM — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009” )