Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 december, nr. BJZ2010031781, houdende wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht (afvalgerelateerde activiteiten in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en enige reparaties)