2012/619/EU: Besluit van het Europees Parlement van 10 mei 2012 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2010