Zaak C-29/12: Beroep ingesteld op 20 januari 2012 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland