Zaak T-338/10: Beschikking van het Gerecht van 13 mei 2011 — Commissie/Tornasol Films