ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT INSTELLING VAN EEN SYSTEEM VOOR HET STABILISEREN VAN DE CONSUMENTENPRIJZEN IN DE SECTOR OLIEN EN VETTEN