/* */

Verordening (EEG) nr. 2142/87 van de Commissie van 20 juli 1987 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)