Verordening (EEG) nr. 30/82 van de Commissie van 7 januari 1982 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de drieëntwintigste deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving krachtens Verordening (EEG) nr. 2041/81