Verordening (EEG) nr. 2447/81 van de Raad van 27 juli 1981 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/81 van het Gemengd Comité EEG-Finland houdende wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong' ' en de methoden van administratieve samenwerking ten einde rekening te houden met de verandering in de internationale methode voor de bepaling van "douanewaarde' '