Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6648 — CGI/Logica) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst