Schriftelijke vraag P-0001/10 van Silvia-Adriana Ţicău (S&D) aan de Commissie. Ontwikkelingsstrategie EU 2020 en actieplan voor de komende vijf jaar