Europees programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit – Progress ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2010 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit – Progress (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))