Notulen van de vergadering van woensdag 2 december 2009