Zaak 247/87: Beroep, op 14 augustus 1987 ingesteld door SA Star Fruit Company tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen