TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 17 януари 1985 г. # SA Piraiki-Patraiki и други срещу Комисия на Европейските общности. # Защитни мерки. # Дело 11/82. Piraiki-Patraiki и др./Комисия