Beschikking van het Hof van 17 juni 1987 in zaak 1/87 SA (Verzoek om toelating tot het leggen van derden-beslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen)