Schriftelijke vraag E-4721/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Raad. Mening over het voorstel tot schorsing van de stemrechten van lidstaten met tekorten die het Stabiliteitspact overschrijden