Rådets förordning (EG) nr 1342/2007 av den 22 oktober 2007 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen