Zaak C-420/17: Beschikking van de president van het Hof van 8 december 2017 — Europese Commissie / Franse Republiek