Verordening (EG) n r. 687/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot vaststelling van de procedures voor de overneming van granen door de betaalorganen of interventiebureaus, en tot vaststelling van de analysemethodes voor de bepaling van de kwaliteit (Gecodificeerde versie)