Zaak 118/86: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 27 maart 1986 in het geding Openbaar Ministerie tegen de besloten vennootschap Nertsvoederfabriek Nederland BV