Zaak C-247/09: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 november 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Baden-Württemberg — Duitsland) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach (Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over vrij verkeer van personen — Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72 en verordening (EG) nr. 859/2003 — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Gezinsbijslagen — Staatsburger van derde land die in Zwitserland werkt en met zijn kinderen woont in lidstaat waarvan kinderen nationaliteit bezitten)