Schriftelijke vraag nr. 1444/88 van de heer Ernest Glinne aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap in het kader van de politieke samenwerking bijeen: (Ongepubliceerde) praktische handleiding voor het ontduiken van de sancties tegen de apartheid - recept 7