Zaak T-150/09: Arrest van het Gerecht van 10 oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Raad ( „Dumping — Invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China — Status van marktgerichte onderneming — Termijn voor vaststelling van beschikking betreffende deze status — Kennelijk beoordelingsfout — Bewijslast — Correctie van kosten — Artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikel 2, lid 5, en lid 7, sub b en c, van verordening (EG) nr. 1225/2009)” )