Schriftelijke vraag P-1505/10 van Anne E. Jensen (ALDE) aan de Commissie. Evaluatie van de kosten voor de boeren van het naleven van de EU-wetgeving