/* */

Verordening (EEG) nr. 4124/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde wijnen met een benaming van oorsprong van post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Algerije (1987)