Schriftelijke vraag E-005884/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) aan de Commissie. Bloeddonatie en Richtlijn 2002/98/EG