Verordening (EEG) nr. 1150/86 van de Commissie van 17 april 1986 tot voortzetting van de in de Verordeningen (EEG) nr. 723/78 en (EEG) nr. 1024/78 bedoelde acties inzake marktonderzoek binnen en buiten de Gemeenschap in de sector melk en zuivelprodukten