Notulen van de vergadering van woensdag 29 juni 1983