Zaak T-228/11 P: Beschikking van het Gerecht van 17 december 2012 — Barbin/Parlement ( „Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Overlijden van verzoekende partij — Geen hervatting van zaak door rechtverkrijgenden — Afdoening zonder beslissing” )