Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 30. septembra 2010.