Hotărârea Curții (camera a cincea) din 30 septembrie 2010.