Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 30 września 2010 r.