Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1222/2011 van de Commissie van 28 november 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1010/2009 wat betreft administratieve regelingen met derde landen inzake vangstcertificaten voor producten van de zeevisserij