Mededeling van de Commissie in het kader van Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen Voor de EER relevante tekst (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)