Criteria voor de toewijzing van de zaken aan de kamers