Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1301 van de Commissie van 27 september 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen (Voor de EER relevante tekst.)