Zaak T-353/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissie ( Kort geding — Financiële bijstand — Debetnota strekkende tot terugvordering van financiële bijstand — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Niet-inachtneming van vormvoorschriften — Niet-ontvankelijkheid )