Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2012 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2012.#Leno Merken BV tegen Hagelkruis Beheer BV.#Verzoek van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage om een prejudiciële beslissing.#Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 15, lid 1 – Begrip ‚normaal gebruik van merk’ – Territoriale omvang van gebruik – Gebruik van gemeenschapsmerk op grondgebied van één enkele lidstaat – Toereikendheid.#Zaak C‑149/11.