Schriftelijke vraag E-002465/11 Eija-Riitta Korhola (PPE) aan de Commissie. Antwoord van de Commissie op mijn schriftelijke vraag (E-010353/2010) over de ontwrichting van het vliegverkeer door vulkaanas