RESOLUTIE over de economische en handelsbetrekkingen tussen de EEG en de landen van de Raad voor Samenwerking van de Golfstaten