T-455/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 12-i ítélete – Pirelli & C. kontra Bizottság („Verseny – Kartellek – Az elektromos kábelek európai piaca – Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – A jogsértés betudhatósága – Vélelem – Indokolási kötelezettség – Alapvető jogok – Arányosság – Egyenlő bánásmód – Sortartási kifogás, illetve előzetes perlés követelése – Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)